lakshmi-electricals

ಮಳುಗುತ್ತಿರುವವನಿಗೆ ಹುಲ್ಲುಕಡ್ಡಿ ಆಸರೆ!

Friday, 25.11.2016

2008ರಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದಶಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಪತ್ರ...

Read More

ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರದೇ ಹೋಯಿತು!

Friday, 11.11.2016

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊರತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಸಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತೀವ್ರ...

Read More

ಸರಕಾರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತವೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ

Friday, 28.10.2016

ಖಾಸಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಕರು ತಾವು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್‌ಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಭಾರತ...

Read More

 
Back To Top