ಕಾಡಾನೆ ಸಿದ್ದನಿಗೆ ಕಡೆಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಭಾಗ್ಯ

Posted In : ರಾಜ್ಯ, ರಾಮನಗರ

ರಾಮನಗರ: ಕಾಲು ಮುರಿದುಕೊಂಡು ಕಳೆದ 52 ದಿನಗಳಿಂದ ಮಂಚನಬಲೆ ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನರಾಳುಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಡಾನೆ ಸಿದ್ದನಿಗೆ ಕಡೆಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಭಾಗ್ಯ ಲಭಿಸಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಆನೆ ತಜ್ಞರು ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಸಿದ್ದನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನಿತ್ರಾಣವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಸಿದ್ದನನ್ನು ದುಬಾರೆ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನ ಪಳಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆನೆಗಳಾದ ಹರ್ಷ ಮತ್ತು ಗಜೇಂದ್ರ ನೆರವಿನಿಂದ ಹೊರ ತರಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಾಂನ ಆನೆ ತಜ್ಞರು ಔಷಧೋಪಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve + 6 =

Tuesday, 25.04.2017

ಶ್ರೀ ಹೇಮಲಂಬಿ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ವಸಂತ ಋತು, ಚೈತ್ರ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ:ಚತುದರ್ಶಿ ನಿತ್ಯನಕ್ಷತ್ರ: ರೇವತಿ ಯೋಗ: ವಿಷ್ಕಂಭ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ

ರಾಹುಕಾಲಗುಳಿಕಕಾಲಯಮಗಂಡಕಾಲ
03.00-04.30 12.00-01.30 09.00-10.30

Read More

 

Tuesday, 25.04.2017

ಶ್ರೀ ಹೇಮಲಂಬಿ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ವಸಂತ ಋತು, ಚೈತ್ರ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ:ಚತುದರ್ಶಿ ನಿತ್ಯನಕ್ಷತ್ರ: ರೇವತಿ ಯೋಗ: ವಿಷ್ಕಂಭ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ

ರಾಹುಕಾಲಗುಳಿಕಕಾಲಯಮಗಂಡಕಾಲ
03.00-04.30 12.00-01.30 09.00-10.30

Read More

Back To Top