ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಹೆಸರು ತೆಗೆದು ಕುಮಾರ್ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಲಿ :ಕಾಗೋಡು

Posted In : ರಾಜ್ಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ಬಂಗಾರಪ್ಪನ ಹೆಸರನ್ನ ಪಕ್ಕಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೇಳಿದ ಮಾಧ್ಯಮದವರೆದುರು ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಕಾಗೋಡು, ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪನಿಗೆ ಹುಡುಗಾಟಿಕೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ನಾನು ಉತ್ತರ ನೀಡಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಯಲಿ ಎಂದು ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದರು. ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ಬಂಗಾರಪ್ಪನ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ ನೋಡೋಣ, ಹುಟ್ಟುವಾಗ, ಶಾಲೆ ಸೇರುವಾಗ ಆ ಹೆಸರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಹೆಸರು ತೆಗೆದು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಲಿ ಎಂದರು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 − seven =

Tuesday, 25.04.2017

ಶ್ರೀ ಹೇಮಲಂಬಿ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ವಸಂತ ಋತು, ಚೈತ್ರ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ:ಚತುದರ್ಶಿ ನಿತ್ಯನಕ್ಷತ್ರ: ರೇವತಿ ಯೋಗ: ವಿಷ್ಕಂಭ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ

ರಾಹುಕಾಲಗುಳಿಕಕಾಲಯಮಗಂಡಕಾಲ
03.00-04.30 12.00-01.30 09.00-10.30

Read More

 

Tuesday, 25.04.2017

ಶ್ರೀ ಹೇಮಲಂಬಿ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ವಸಂತ ಋತು, ಚೈತ್ರ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ:ಚತುದರ್ಶಿ ನಿತ್ಯನಕ್ಷತ್ರ: ರೇವತಿ ಯೋಗ: ವಿಷ್ಕಂಭ ಕರಣ:ಭದ್ರೆ

ರಾಹುಕಾಲಗುಳಿಕಕಾಲಯಮಗಂಡಕಾಲ
03.00-04.30 12.00-01.30 09.00-10.30

Read More

Back To Top