About Us Advertise with us Be a Reporter E-Paper

Astrology

ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಹೇಗಿದೆ?

ಶ್ರೀ ವಿಲಂಬಿ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ. ವರ್ಷಾಋತು, ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ, ಏಕಾದಶಿ, ಗುರುವಾರ, ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ–ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ, ಯೋಗ–ಅತಿಗಂಡ, ಕರಣ–ವಣಿಜ.

Read More »

ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ?

ಶ್ರೀ ವಿಲಂಬಿ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ವರ್ಷಾ ಋತು, ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ, ದಶಮಿ, ಬುಧವಾರ, ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ-ಪೂರ್ವಾಷಾಢಾ, ಯೋಗ-ಶೋಭನ, ಕರಣ-ತೈತಿಲ.

Read More »

ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಹೇಗಿದೆ?

ಶ್ರೀವಿಲಂಬಿ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ವರ್ಷಾಋತು, ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ಚತುರ್ಥಿ, ಗುರುವಾರ, ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ–ಸ್ವಾತಿ, ಯೋಗ–ಬ್ರಹ್ಮ, ಐಂದ್ರ, ಕರಣ–ಭದ್ರಾ.

Read More »

ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ?

ಶ್ರೀ ವಿಲಂಬಿ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ವರ್ಷಾ ಋತು, ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ದ್ವಿತೀಯಾ, ಮಂಗಳವಾರ, ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ–ಹಸ್ತಾ, ಯೋಗ–ಶುಭ ಕರಣ–ಬಾಲವ.

Read More »

ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಹೇಗಿದೆ?

ಶ್ರೀವಿಲಂಬಿ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ವರ್ಷಾ ಋತು, ಭಾದ್ರಮಾಸ, ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ, ಪ್ರತಿಪದ,  ಸೋಮವಾರ, ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ-ಪೂ.ಫಾಲ್ಗುಣ-ಉ.ಫಾಲ್ಗುಣ, ಯೋಗ-ಸಾಧ್ಯ, ಕರಣ-ಕಿಸ್ತುಘ್ನ

Read More »

ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ?

ಶ್ರೀ ವಿಲಂಬಿ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ವರ್ಷಾಋತು, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ಅಮವಾಸ್ಯೆ, ಭಾನುವಾರ, ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ– ಮಘಾ, ಯೋಗ–ಸಿದ್ಧ, ಕರಣ–ಚತುಷ್ಪಾತ.

Read More »

ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಹೇಗಿದೆ?

ಶ್ರೀ ವಿಲಂಬಿ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ವರ್ಷಾಋತು, ಶ್ರಾವಣಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ತೃಯೋದಶಿ , ಶನಿವಾರ, ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ–ಆಶ್ಲೇಷಾ , ಯೋಗ– ಶಿವ, ಕರಣ– ಭದ್ರಾ.

Read More »

ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ?

ಶ್ರೀ ವಿಲಂಬಿ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ವರ್ಷಾ ಋತು, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ಏಕಾದಶಿ, ಗುರುವಾರ, ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ-ಪುನರ್ವಸು , ಯೋಗ- ವರೀಯಾನ, ಕರಣ-ಬಾಲವ.

Read More »

ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಹೇಗಿದೆ?

ಶ್ರೀ ವಿಲಂಬಿ , ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ವರ್ಷಾ ಋತು, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ , ಷಷ್ಟಿ ತಿಥಿ , ಶನಿವಾರ, ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ–ಭರಣಿ, ಯೋಗ–ಧ್ರುವ , ಕರಣ–ಗರಜ

Read More »

ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ?

ಶ್ರೀ ವಿಲಂಬಿ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ವರ್ಷಾ ಋತು, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಪಂಚಮಿ, ಶುಕ್ರವಾರ, ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ–ಅಶ್ವಿನಿ, ಯೋಗ–ವೃದ್ಧಿ, ಕರಣ–ಕೌಲವ.

Read More »
Language
Close