ಗಣೇಶನನ್ನು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಏಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು?

Tuesday, 22.08.2017

ವಿನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ ಇದು !ಗಂಭೀರವಾಗಿಯೇ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕ...

Read More

ದೇವರೇ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ!

Monday, 21.08.2017

ನಮ್ಮ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವಾಗಿ (ದೇವರು ತಾನೇ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನ ಫಲವಾಗಿಯೋ!) ದೇವರು ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತುಕೊಂಡು...

Read More

ಹಾರುವ ಪುರೋಹಿತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ!

Saturday, 19.08.2017

ಹಾರುವ ಪುರೋಹಿತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂದರೆ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಹೌದು. ಕಳೆದ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪಾದ್ರಿಯವರಿದ್ದರು. ಅವರ...

Read More

ಆಹಾರ ದಿಢೀರ್! ಆರೋಗ್ಯ ಢಮಾರ್ !! ಹುಷಾರ್!!!

Friday, 18.08.2017

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೆಳೆಯರೊಬ್ಬರು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರು.ನಾವು ಅವರನ್ನು...

Read More

ಸೈದ್ಧಾತಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳೇ ಬೇರೆ! ಮಾನವೀಯ ಸೌಹಾರ್ದಗಳೇ ಬೇರೆ!

Thursday, 17.08.2017

ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಸಂಘರ್ಷಗಳೇ ಬೇರೆ, ಬದುಕಿನ ಸೌಹಾರ್ದಗಳೇ ಬೇರೆ. ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ತೋರುವುದು ಕಷ್ಟವೇನಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ...

Read More

ಕೆಲಸ ಬೇಕು! ಆದರೆ ಅದನ್ನೇಕೆ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು?

Tuesday, 15.08.2017

ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ವಿನೋದದ ಘಟನೆಗಳು: ಮೊದಲನೆಯದ್ದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಘಟನೆ. ಒಬ್ಬ...

Read More

ಈ ಮೂರು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಬಗೆಯ ಜನ?

14.08.2017

ಭೂತ-ಪಿಶಾಚಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇವೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಿನಲ್ಲೂ ಭೂತಬಂಗಲೆಗಳು ಇರುತ್ತವಲ್ಲವೇ? ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾದ ಕತೆಯೊಂದು ಇರುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಭೂತಗಳಿಗೆ ಹೆದರದವರೂ ಭೂತಬಂಗಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಹೆದರುತ್ತಾರಲ್ಲವೇ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಂಥ ವಿನೂತನ ಕತೆಯಿದೆ. ಒಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಾಳು...

Read More

ಇದು ದೇವರ ಕತೆಯಲ್ಲ! ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕತೆಯಲ್ಲ!

12.08.2017

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನವೆಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ ಪಂಥದವರು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಅಕ್ಷರಧಾಮ ದೇವಾಲಯ! ನೂರು ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ನುರಿತ ಕೆಲಸಗಾರರು, ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಐದು ವರ್ಷ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ...

Read More

ಏನಾದರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆಯೇ?

11.08.2017

ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಬಹುದಾದ ಮೇಲಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯು ಮೂರು ಘಟನೆಗಳ ನೆನಪು ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂರೂ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ! ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ-ಬೇರೆ! ಮೊದಲು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೆಯದ್ದು: ಅಮೆರಿಕದ ನಗರ ಸಾರಿಗೆಯ ಬಸ್ಸನ್ನು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಹತ್ತಿದರು. ಚಾಲಕನನ್ನು...

Read More

ಬರದೆ ಬಾರಿಸದಿರೂ ನಿನ್ನ ತುತ್ತೂರಿ!

09.08.2017

ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಕಥೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೈಯಾಡಿಸಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ತೊಳ ಲಾಡುವ ಯುವಕನ ಕಥೆ. ಒಂದೂರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಪುತ್ರನಿದ್ದನಂತೆ. ತಂದೆ ಸಂಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮನೆ-ಜಮೀನು ಸಾಕಷ್ಟು ವರ ಮಾನಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಆತ...

Read More

 
Back To Top