Sri Ganesh Tel

Off Beat Photography

Thursday, 04.05.2017

-Sudhakar.D News Photographer...

Read More

Off Beat Photography

Thursday, 06.04.2017

-Sudhakar.D News Photographer...

Read More

Off Beat Photography

Thursday, 06.04.2017

-Sudhakar.D News Photographer...

Read More

Off Beat Photography

28.02.2017

-Sudhakar.D News Photographer...

Read More

Off Beat Photography- Bengaluru Air Show 1

27.02.2017

-Sudhakar.D News Photographer...

Read More

Off Beat Photography- Bengaluru Air Show

16.02.2017

-Fakruddin H Photo Journalist, VISHWA VANI...

Read More

Off Beat Photography-Lalbag Flowers Show -2

23.01.2017

-Fakruddin H Photo Journalist, VISHWA VANI Bengaluru...

Read More

Off Beat Photography-Lalbag Flowers Show

20.01.2017

ಫಕೃದ್ದೀನ್ ಎಚ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಕ, ವಿಶ್ವವಾಣಿ...

Read More

Off Beat Photography-kinds for tigers

18.01.2017

ಫಕೃದ್ದೀನ್ ಎಚ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಕ, ವಿಶ್ವವಾಣಿ...

Read More

Off Beat Photography

15.01.2017

ಫಕೃದ್ದೀನ್ ಎಚ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಕ, ವಿಶ್ವವಾಣಿ...

Read More

Friday, 15.12.2017

ಶ್ರೀಹೇಮಲಂಭಿ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ಹೇಮಂತಋತು, ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ , ತ್ರಯೋದಶಿ, ಶುಕ್ರವಾರ, ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ-ವಿಶಾಖ, ಯೋಗ-ಸುಕರ್ಮ, ಕರಣ-ಗರಜೆ.

ರಾಹುಕಾಲಗುಳಿಕಕಾಲಯಮಗಂಡಕಾಲ
10.30-12.00 07.30-09.00 03.00-04.30

Read More

 

Friday, 15.12.2017

ಶ್ರೀಹೇಮಲಂಭಿ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ಹೇಮಂತಋತು, ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ , ತ್ರಯೋದಶಿ, ಶುಕ್ರವಾರ, ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ-ವಿಶಾಖ, ಯೋಗ-ಸುಕರ್ಮ, ಕರಣ-ಗರಜೆ.

ರಾಹುಕಾಲಗುಳಿಕಕಾಲಯಮಗಂಡಕಾಲ
10.30-12.00 07.30-09.00 03.00-04.30

Read More

Back To Top