ಬದನೆಕಾಯಿ ಇಲ್ಲದವರು ಭಾಗ್ಯವಂತರು!

Posted In : ಕ್ಷಣಹೊತ್ತು ಅಣಿ ಮುತ್ತು

ಬದನೆಕಾಯಿಗೂ, ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವ ಪ್ರಸಂಗವೊಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ!  ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಉತ್ಸಾಹೀ ಅಧ್ಯಾಪಕಿಯೊಬ್ಬರು ಒಮ್ಮೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ‘ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವಿಂದು ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಆಟವನ್ನು ಆಡೋಣವೇ? ಆಟ ಬಹಳ ಸರಳವಾದದ್ದು. ನಾಳೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲವನ್ನು ತರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಖಾಲಿ ತರಬಾರದು. ತುಂಬಿಸಿ ತರಬೇಕು. ತರುತ್ತೀರಾ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲಾ ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಏನು ತರಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ತುಂಬಿಸಿ ತರಬೇಕು? ಹೇಳಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅಧ್ಯಾಪಕಿಯವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ಇರುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ನೀವು ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ! ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಬದನೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ತರಬೇಕೆನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ, ನಿಮಗೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯಾದರೂ ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆ ಇದ್ದರೆ, ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ. ಇಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವೇಷವಿದ್ದರೆ ಎರಡು, ಮೂವರ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವೇಷವಿದ್ದರೆ ಮೂರು ಬದನೆಕಾಯಿ, ಹೀಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಬದನೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು. ನಾಳೆ ನೀವದನ್ನು ತಂದ ಮೇಲೆ ಆಟವೇನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಟವೇನಿರಬಹುದೆಂಬ ಕುತೂಹಲ! ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಬದನೆಕಾಯಿಗಳು ತುಂಬಿರುವ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲವನ್ನು ತಂದಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು, ‘ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಕ್ಲಾಸಿನ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ದ್ವೇಷ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಛೇಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಎರಡು ಬದನೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರು ಬದನೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟ. ಹೀಗೆ ಬದನೆಕಾಯಿಗಳಿದ್ದ ಚೀಲಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದರು.

ಅಧ್ಯಾಪಕಿಯವರು ಎಲ್ಲರ ಚೀಲಗಳನ್ನೂ ನೋಡಿದರು. ಆನಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ದಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಚೀಲವನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಹಾಗೆಯೇ ತೆಗೆಯದೆ ತರಲು ಹೇಳಿದರು.
ಮೂರನೆಯ ದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಚೀಲಗಳನ್ನು ತಂದರು. ಅಧ್ಯಾಪಕಿಯವರು ಚೀಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿಸಿ ನೋಡಿದರು. ಬದನೆಕಾಯಿಗಳು ಆಗಲೇ ಒಣಗುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದವು. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಮಾರನೆಯ ದಿನವೂ ತರಲು ಹೇಳಿದರು.

ಅವರು ಹೀಗೆಯೇ ಎಂಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿಸಿದರು. ದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ, ಬದನೆಕಾಯಿಗಳು ಕೆಟ್ಟು ಕೊಳೆತು ನಾರುತ್ತಿವೆ. ಅದರ ದುರ್ವಾಸನೆಗೆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟದ ಅರ್ಥವೇನು ತಿಳಿಸಿ ಎಂದು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ಅಧ್ಯಾಪಕಿಯವರು ನೀವು ಯಾರು-ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವೇಷವಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಬದನೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದ್ವೇಷಭಾವನೆ ಆ ಬದನೆಕಾಯಿಯ ಹಾಗೆ. ಅದನ್ನು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಅದು ಕೊಳೆತು ನಾರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ದ್ವೇಷಿಸುವವರು ಪಾಡಿಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ಸುಖವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಾವನೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಖವಾಗಿರಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ‘ಬನ್ನಿ, ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ದ್ವೇಷಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇಂದೇ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಿರಿ. ನಿರಾಳವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಇದೇ ಸುಲಭ ಸಾಧನ!’ ಎಂದರಂತೆ.

ಈ ಆಟದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಹೋಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರಬಹುದು! ಈಗ ನಾವೂ ಕೊಂಚ ಯೋಚಿಸೋಣವೇ? ನಮಗೂ ಯಾರಾದರೂ ಚೀಲವನ್ನು ತರಲು ಹೇಳಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬದನೆಕಾಯಿಗಳಿರುತ್ತವೆ? ಒಂದಷ್ಟು ಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟೋ, ದ್ವೇಷವೋ ಇರಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಬದನೆಕಾಯಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಷ್ಟೂ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − 10 =

Recent News
Loading

ಸದನದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ವಿರುದ್ಧವೇ ಹಕ್ಕುಚ್ಯುತಿ ಮಂಡಿಸಿದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯೇ?

Thank you for voting
You have already voted on this poll!
Please select an option!

vishwavani-timely-3

Wednesday, 25.04.2018

ಶ್ರೀವಿಲಂಬಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ವಸಂತಋತು, ವೈಶಾಖಮಾಸ, ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ, ದಶಮಿ, ಬುಧವಾರ, ನಿತ್ಯನಕ್ಷತ್ರ-ಮಖಾ, ಯೋಗ-ವೃದ್ಧಿ, ಕರಣ-ಗರ

ರಾಹುಕಾಲಗುಳಿಕಕಾಲಯಮಗಂಡಕಾಲ
12.00-1.30 10.30-12.00 7.30-9.00

Read More

 

Wednesday, 25.04.2018

ಶ್ರೀವಿಲಂಬಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ವಸಂತಋತು, ವೈಶಾಖಮಾಸ, ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ, ದಶಮಿ, ಬುಧವಾರ, ನಿತ್ಯನಕ್ಷತ್ರ-ಮಖಾ, ಯೋಗ-ವೃದ್ಧಿ, ಕರಣ-ಗರ

ರಾಹುಕಾಲಗುಳಿಕಕಾಲಯಮಗಂಡಕಾಲ
12.00-1.30 10.30-12.00 7.30-9.00

Read More

Back To Top