ವಿಶ್ವವಾಣಿ

ಕರುಣಾನಿಧಿ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರಗಳು

ಎಂಜಿಆರ್‌ ಜತೆ
ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಾಮರಾಜ್​ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ
ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ
ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಸರ್ದರ್​ ಉಜ್ಜಲ್​ ಸಿಂಗ್​ ರೊಂದಿಗೆ
ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯೊಂದಿಗೆ
ತಮ್ಮ ಮೇಣದ ಪ್ರತಿಮೆ ಆವರಣ ವೇಳೆ
ಜೆ.ಪಿ ನಾರಾಯಣ್ ಜತೆ
ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿರುವುದು
ಪೆರಿಯಾರ್‌ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಜತೆಯಲ್ಲಿ
ಎಂಜಿಆರ್‌ ಜತೆಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ವಾನದ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವುದು

ಹಾಡುಗಾರ ಕರುಣಾ
ಸಮಾರಂಭವೊಂದರ ಭಾಷಣದ ವೇಳೆ
1999 ರಲ್ಲಿ ಕರುಣಾನಿಧಿ
ಕರುಣಾನಿದಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರೊಂದಿಗೆ