ವಿಶ್ವವಾಣಿ

ಆ.15ರಂದು ನೋಡಬನ್ನಿ ಲಾಲ್‍‍ಬಾಗ್‍‍….

 

 

 

 

 

 

ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಲಾಲ್‍‍ಬಾಗ್‍‍ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನವಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.