About Us Advertise with us Be a Reporter E-Paper

compromised

  • ವಿವಾಹ್

    ರಾಜಿಯಾಗಿದ್ಯಾರು..?

    ಮೊನ್ನೆ ಸಣ್ಣ ಮಾತಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೂಗಾಡಿ ಸುಮ್‌ನಾಗಿದ್ರು ಯಜಮಾನ್ರು. ನಂಗೂ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು. ಮಾತು ಬಿಟ್ಟು ಮೂರು ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ನಂಗೂ ಕೋಪ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾವೂ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗಂಡಂದಿರ…

    Read More »
Language
Close