ವಿಶ್ವವಾಣಿ

ಸುಖ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸೂತ್ರಗಳು!

ಸುಖ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲವೇ? ನೀವೇಕೆ  ಸೂತ್ರಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದೀರೆಂದು ಕೇಳಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಂಗವು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸೂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ!

ಒಂದೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವ ದಂಪತಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದವರು. ಮದುವೆಯಾದ ಹೊಸತರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದೂರದೂರವಾಗಿದ್ದರು. ಕಾಯಂ ಆಗಿ ದೂರವಾಗುವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಹೀಗಿರುವಾಗ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವಕನ ತಾಯಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಳಿದರು. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗ-ಸೊಸೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಒಬ್ಬರು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಖೇದವಾಯಿತು. ಆಕೆ  ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ ಎಂದರು.

ಮೊದಲನೆಯ ಘಟನೆ:- ಗಂಡ ಪೇಪರ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಫಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂದರು. ಗಂಡ ಆಗಲಿಯೆಂದರು. ಆಕೆ ಹೇಳತೊಡಗಿದರು. ಇವರು ಪೇಪರ್ ಓದುತ್ತಾ ಹೂಂ, ಹೂಂ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಎಷ್ಟೋ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಹೆಂಡತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಸಿ ಅಳುತ್ತಿರುವುದು ಕೇಳಿಸಿತು.

ಗಂಡ ಪೇಪರ್ ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಏಕೆ ಅಳುತ್ತಿದ್ದೀ? ಏನಾಯಿತು? ಎಂದಾಗ, ಆಕೆ  ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ನೀವಿನ್ನು ಹೂಂ, ಹೂಂ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾತನಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದರೆ ಹೀಗಾಗುವುದು ಸಹಜ!

ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣ:- ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಾನು ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತ, ತನಗೇ ಎಲ್ಲವು ಗೊತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಂಡನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದುದನ್ನು ಪೂರ್ಣ  ಸಹನೆಯೂ ಆತನಿಗಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಹೆಂಡತಿ ನೆನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಮಡಕೆಗಳಿದ್ದವು. ನಾವು ಕೈಗಳನ್ನು ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿದ್ದೆವು. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ನನ್ನ ಕೈ ಹೊಲಸು ತುಂಬಿದ್ದ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು.

ಆಕೆಯ ಮಾತನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ತಡೆದ ಗಂಡ ನನಗೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಕೈ ಜೇನಿನ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಕೈ ಹೊಲಸಿನ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಹೆಂಡತಿ ನಾನು ಕನಸಿನ  ಭಾಗವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದುರಭ್ಯಾಸ. ಅದಿರಲಿ, ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಕೈಯ್ಯನ್ನು ನೀವು ನೆಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಗಂಡನ ಮುಖ ಕೆಂಪಾಯಿತು. ಯಾರಾದರೂ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮಧ್ಯೆ ನಾವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತನಾಡತೊಡಗಿದರೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆ!

ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ತಾಯಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದು: ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರ ಕಾಟವಿಲ್ಲ. ಬೇರಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಇಲ್ಲ.  ತಾವೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರೆಂಬ ಅಹಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆ! ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು, ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಆಗದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವಿಸುವ, ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, ಗಂಡ-ಹೆಂಡಿರ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋದುದನ್ನು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದದ್ದು ತಾಯಿಗಲ್ಲ! ಮಗ-ಸೊಸೆಗೆ! ಸುಖ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ  ಸೂತ್ರಗಳು ಇರಬಹುದಾದರೂ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವಿಸುವುದು, ಗಮನಕೊಟ್ಟು ಕೇಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸುಲಭ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲವೇ?