ವಿಶ್ವವಾಣಿ

‘ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡದೇ ವಿಶ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ’